test>>- ROZTOKY NA OŠETRENIE FORIEM

- ROZTOKY NA OŠETRENIE FORIEM

  Vibrovanie zmesi vo formách:


 Formy sa naplnia betónovou zmesou a dajú sa na vibračné zariadenie. Doba vibrácie naplnených foriem je 2-3 min. Za túto dobu dôjde k uniknutiu vzduchových bubliniek z betónovej zmesi. V priebehu vibrovania pridáme betón na doplnenie foriem zmesou po okraj. V prípade, že nám vypláva pri vibrovaní cementové mlieko, signalizuje to, že zmes je riedka. Do cementového mlieka pridáme suchý piesok. Nikdy nie ďalší betón a dreveným murárskym hladítkom zahladíme zmes vo forme a už nevibrujeme.
 Formy s uvibrovanou zmesou betónu ukladáme na paletu a jednotlivé vrstvy prekladáme 3 mm hrubou doskou sololitu hladkou stranou dole.
Takto dôjde k rozloženiu váhy na spodnú vrstvu a umožní nám ukladať až 10 vrstiev nad sebou.  Nedoporučuje sa  ukladať do tzv. stromčeka. Váha stĺpca na spodku formy je až 50 kg a dochádza k deformovaniu /roztiahnutiu/ a ku zmene tvaru betónového výrobku.
 
  Vyklepávanie výrobkov z foriem:


Pre vyklepávanie dlažby z foriem je nutné použiť ručný alebo vibračný vyklepávač, aby nedošlo ku skríženiu betónového výrobku vo forme a roztrhnutiu formy. Pre väčšiu výrobu sú najefektívnejšie vibračné vyklepávače.
 
  Roztok pre odmasťovanie foriem:


Do 10 litrov horúcej vody (40° C) nalejeme odmerkou 10ml saponátového prípravku (napr. JAR plus). V tomto roztoku umyjeme formy od mastnoty, ktorá vznikla pri výrobe foriem. Odmastené formy opláchneme horúcou vodou (60-70° C).
 
  Roztok pre odelektrizovanie foriem:


Do 10 litrov vlažnej vody (20° C) nalejeme odmerkou 10ml aviváže. V tomto roztoku formy opláchneme, ale už neumývame horúcou vodou. Formy necháme odkvapkať a môžeme ich plniť betónovou zmesou. Takto formy zbavíme statickej elektriky. Je dôležité, aby vo formách neostala voda, kvapky by nariedili betónovú zmes a na hotových betónových  výrobkoch by vznikli dierky.
 
  Roztok separačný ( proti lepeniu betónu na formy):

  Na tento účel sa používajú účinné odformovacie prostriedka špeciálne navrhnuté pre optimálne spracovanie betónov do foriem, ktoré zamedzujú nalepovaniu betónovej zmesi na formy pri ich ďalšom použití (viď. časť "Odformovacie prostriedky" - napr. SEPAREN PLUS, SEPARÉN Špeciál V, SEPARÉN DKP 20,alebo iné odformovacie prostriedky na to určené).

    Neodporúčame používať separátory na báze oleja. Môže dôjsť k poškodemiu foriem a tiež sa môžu vytvárať vzduchové bublinky (olej sa nezlučuje s vodou).  Pri tvrdnutí betónu sa na suchom betóne môžu vytvárať mastné škvrny, ktoré sa z  betónu nedajú odstrániť.
 
  Roztok na odstránenie nalepeného betónu z formy:

 
Do 40 litrov vody opatrne nalejeme 10 litrov kyseliny solnej 32% tak, aby nedošlo k pofŕkaniu odevu alebo pokožky !   V takomto prípade postupujte podľa inštrukcií výrobcu k prvej pomoci. V tomto roztoku sa nechajú formy namočené 4-5 hodín. Potom sa štetkou na WC alebo ryžákom odstránia nalepené betónové častice z formy. Betón sa nesmie z formy oškrabávať !!! Vznikli by škrabance na forme a došlo by k rýchlejšiemu nalepovaniu ďalšieho betónu na zdrsnenú plochu formy a tým jej rýchlejšiemu znehodnoteniu.

 

 

     Prajeme Vám veľa úspechov pri výrobe zámkovej dlažby.

 

 

   JAZU  BB, spol. s  r.o. Banská Bystrica

 

Jazu BB spol. s.r.o., formy na výrobu zámkovej dlažby
Stránky generuje redakčný systém PROXIA spoločnosti eSoft s.r.o.
1720898295.5775