test>>- VÝROBA ZMESI

- VÝROBA ZMESI

                                                 Návod na výrobu betónovej zmesi.

 

 

    Technologický postup - betónová dlažba vibroliatím: 


    Pred prvým naplnením je treba formy odmastiť v roztoku saponátu (napr. Jar a pod.) obdobne, ako sa umýva riad. Opláchneme ich v teplej vode a umyjeme v antistatickom roztoku Aviváž, zabráni sa tak nalepeniu prachu na steny foriem a držaniu sa vzduchových bubliniek na stenách formy.
    Pri vyšších teplotách okolia je potrebné naplnené formy zakryť fóliou. Zabráni sa tak rýchlemu vyschnutiu betónu a prilepeniu betónovej zmesi na steny foriem čím sa skvalitní tvrdnutie betónu.
    Výrobca nedoporučuje vymazávať formy olejovými separátormi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu foriem! Doporučujeme použiť účinný odformovací prostriedok Separen ŠPECIAL V (alebo Separen PLUS - viď. popis v časti "Odformovacie prostriedky"), špeciálne navrhnutý na tento účel. Odformovací prostriedok nanášať rovnomerne v čo najtenšej vrstve.
    Pred vyklepávaním hotového betónového výrobku z formy je nutné formy nahriať vo vode teplej od 70 -75°C na dobu 5-7 sek. a môžeme výrobok vyklepávať. Pri zohriatí dôjde k roztiahnutiu formy a výrobok ľahko vypadne. Zabránime tak praskaniu foriem a nalamovaniu rohov na betónovom výrobku.


     Použité materiály:
- betonársky piesok zrnitosti 0 - 4 mm, 60litrov
- drvené kamenivo bez prachových častí zrnitosti 8 - 16 mm, 90litrov
- cement PORTLANDSKÝ triedy 42,5 R/425R/ s označením CEM-1, 50kg
- chemické prísady (plastifikátor, prevzdušňovač - viď. Prísady do betónu)
 
Výroba dvojfrakčnej zmesi.


  1. Pomery dávkovania pre výrobu dlažby na cesty, parkoviská a plochy pod ťažkú techniku:

- Do miešačky dáme 10-13 litrov vody (podľa vlhkosti piesku), v ktorej rozpustíme chemické prísady. Doporučujeme vodu teplú 30-35°C
- Pridáme 50 litrov drveného kameniva zrnitosti 8 - 16 mm
- Pridáme cement 50 kg. Takto dôjde k rozmiešaniu cementu tak, že sa z neho nevytvoria hrudky. Potom pridáme zbytok drveného kameniva zrnitosti 8 - 16 mm - 40 litrov
- Keď  to všetko rozmiešame, pridáme piesok 60 litrov a dolejeme toľko vody, aby zmes nebola suchá, ani riedka. Necháme miešať 5-7min. Potom môžeme dávať do foriem.
 
  2. Pomery dávkovania pre chodníkové dlaždice:
- Dávka cementu a chemických prísad ostáva rovnaká. Mení sa množstvo piesku a drveného kameniva
- Drvené kamenivo zrnitosti 8-16 mm, 100 litrov
- Piesok zrnitosti 0-4 mm, 70 litrov
- Celý postup miešania musí byť zachovaný!
- Pri tenkých dlažbách a obkladoch v hrúbke 2,5 cm použijeme drvené kamenivo zrnitosti 4-8 mm  miesto kameniva  zrnitosti 8 - 16 mm.
 
  3. Pomery dávkovania pre obklady a balustre:

- Dávka cementu a chemických prísad  ostáva rovnaká, mení sa dávka piesku a vynecháva sa drvené kamenivo
- Piesok - 180 litrov
- V tomto prípade sa rozmieša cement vo vode, v ktorej sú chemické prísady postupným pridávaním až vznikne riedka cementová kaša.   Do tejto kaše sa pridáva piesok tak, aby nevznikli hrudky, ktoré v betónovom výrobku praskajú a porušujú štruktúru výrobku.
 
  4. Pomery dávkovania farebnej betónovej dlažby:
- Dávka cementu a chemických prísad ja rovnaká ako u šedej dlažby.
- Do zmesovej vody dáme na 50 kg cementu, o 1 dcl viac superplastifikátoru, to znamená že dávka bude    0,7 litra. Farba sa  dávkuje na 50 kg cementu pričom dávku udáva výrobca. Doporučené pomery je nutné dodržať, v prípade predávkovania, alebo poddávkovania sa znižuje pevnosť dlažby v tlaku.

 

Chemické prísady-dávkovanie na 50 kg cementu:  Pomery dávkovania pri výrobe trojfrakčnej zmesi
- Celkové množstvo drveného kameniva sa rozdelí na dve polovice. To znamená, že sa dáva polovičné množstvo kameniva  zrnitosti 8-  16mm a ďalšia polovička zrnitosti 4-8mm z celkového množstva.
- Postup miešania je rovnaký ako u dvojfrakčnej zmesi s tým rozdielom, že do miešačky po vode dáme všetko drvené kamenivo zrnitosti 8-16mm. Potom pridáme cement a po dôkladnom rozmiašaní cementu pridáme drvené kamenivo zrnitosti   4-8mm.
- Ďalej pridáme piesok ako pri dvojfrakčnej zmesi.

 


      Prajeme Vám veľa úspechov pri výrobe zámkovej dlažby.

 

 

 

 

 

                                               spoločnosť   JAZU BB, spol. s  r.o. Banská Bystrica
 

 

 

 

                                                                                                

Jazu BB spol. s.r.o., formy na výrobu zámkovej dlažby
Stránky generuje redakčný systém PROXIA spoločnosti eSoft s.r.o.
1720900767.0276